Original Article

EVALUATION OF SUSCEPTIBILITY TESTING BY COMPARISON OF BROTH MICRODILUTION AND DISK AGAR DIFFUSION TESTS IN STAPHYLOCOCCI

  • Berrin Özçelik
  • Fatma Kaynak
  • Ufuk Abbasoglu

Received Date: 16.04.2004 Accepted Date: 21.06.2004 Turk J Pharm Sci 2004;1(2):77-86

Abstract There are methods for susceptibility testing for microorganisms that are isolated from different clinical samples. In order to obtain reliable results, many researchers have been working on the sen-sitivity of susceptibility tests and comparing the different methods. Staphylococci are important bacteria that commonly come out as causative agents in many infec-tions with both hospital and community origin. Accurate breakpoint of Staphylococcus aureus is cru-cial in the management and treatment of both colonized and infected patients. To determine the in-vitro activity of trimethoprim-sulphamethoxazole, penicillin, tetracycline, van-comycine and erythromycin agents against S.aureus, isolates were collected from Naside Halil Gelendost Primary School students of ages 7-12 w er e studied with microdilution and disk diffusion method. After comparison of the two methods results according to NCCLS criteria, in the 65 strains 97.5% correlation was determined. Özet Klinik örneklerden izole edilen suslarin duyarliliklarinin arastirilmasinda kullanilan çesitli metotlar vardir. Güvenilir sonuçlarin elde edilmesinde infeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar için duyarlilik testlerinin hassasiyeti halen birçok arastirici tarafindan arastirilmakta ve farkli yöntemlerin kiyaslamalari yapilmaktadir. Stafilokoklar, hem hastane infeksiyonu hem de toplumsal kaynakli birçok infeksiyona neden olan önemli bakterilerdir. Hem kolonize hem de infekte hastalarda Staphylococcus aureus’ un duyarlilik araligi tanida ve tedavide oldukça önemlidir. Naside Halil Gelendost ilkögretim okulundaki 7-12 yaslar arasindaki ögrencilerden izole edilen S.aureus izolatlarina karsi trimetoprim-sulfametoksazol, penisilin, tetrasiklin, vankomisin ve eritro-misin ajanlarinin in-vitro aktivitesi mikrodilüsyon ve disk difüzyon yöntemleriyle arastirilmistir. Bu iki yöntem sonuçlan, NCCLS kriterlerine göre kiyaslandiginda 65 izolat arasinda % 97.5 oraninda uyum görülmüstür.

Keywords: Susceptibility tests, Disk diffusion method,Microdilution methods