Original Article

QUANTITATIVE DETERMINATION OF FELODIPINE IN PHARMACEUTICALS BY HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY AND UV SPECTROSCOPY

  • Füsun Gedil Üstün
  • Osman Üstün
  • Okan Atay

Received Date: 09.04.2004 Accepted Date: 02.07.2004 Turk J Pharm Sci 2004;1(2):65-77

Abstract In this study, HPLC and UV Spectroscopic methods were developed for the quantitative determination of pharmaceutical samples containing of felodipine. In HPLC method, felodipine was determined by isocratic system using methanol-0.055M phosphate buffer (83:17 v/v- pH=3±0.1) as mobile phase. Disulfiram was chosen as an internal standard. Detection was carried out with UV detection at 275 nm. UV spectroscopic method was also used in the quantitative determination of felodipine and 234 and 360 nm (lmax) were chosen for the calculation. Özet Bu çalismada felodipin içeren farmasötik ürünlerde yüksek basinçli sivi kromatografisi ve UV Spektroskopisi yöntemi uygulanarak nicel tayinler yapilmistir. Yüksek basinçli sivi kromatografisi yönteminde isokratik sistemde çalisilmis ve hareketli faz sistemi olarak metanol-0.055M fosfat tamponu (83:17 v/v- pH=3±0.1) kullanilmistir. Akis hizi 0,7 mL.dak-1 olarak seçilmistir. Sabit faz olarak Luna C18 5μ (250x4.6 mm) kolon sistemi kullanilmis ve ölçümler UV dedektörde 275 nm’de gerçeklestirilmistir. Çalislmalarda disulfiram internal standart olarak kullanismistir. Felodipin tayini için diger bir yöntem olarak UV spektroskopisi kullanilmis ve hesaplamalar için lmax 234 ve 360 nm dalga boylari seçilmistir.

Keywords: Felodipine, HPLC, UV Spectroscopy, Quantitative determination