Original Article

SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ACTIVE INGREDIENTS IN BINARY MIXTURES CONTAINING CAFFEINE USING LIQUID CHROMATOGRAPHIC AND SPECTROPHOTOMETRIC METHODS

  • Erdal Dinç
  • Filiz Yurtsever
  • Feyyaz Onur

Received Date: 10.07.2004 Accepted Date: 23.08.2004 Turk J Pharm Sci 2004;1(2):115-125

Abstract Two new spectrophotometric methods are described for the simultaneous determination of caf-feine, aspirin and propyphenazone in binary mixtures containing caffeine without prior separation procedure. In the first method, ratio spectra derivative spectrophotometry, the signals were measured at 254.3 nm for caffeine and at 220.0 nm for aspirin in caffeine - aspirin mixture and at 215.6 nm for caffeine and at 250.6 nm for propyphenazone in caffeine - propyphenazone mixture, in the first deriv-ative of their ratio spectra. In the second method, matrix resolution method, the amounts of the drugs in their binary mixtures containing caffeine were found by the solution of the equations prepared by using A> (%1, 1 cm) values calculated at selected wavelengths for caffeine, aspirin and proyphenazone in their zero-order spectra and matrix inversion procedure was used for the calcula-tions. The results were compared with those obtained using HPLC method developed by us, for the same combinations. The methods were successfully applied to two pharmaceutical formulations mar-keted in Turkey. Özet Bu çalismada, kafein içeren ikili karisimlarda kafein, aspirin ve propifenazon’ un hiçbir ayirma islemi gerekmeksizin ayni anda miktar tayinleri için iki spektrofotometrik yöntem gelistirilmistir. Birinci yöntemde, spektrum oranlari türev spektrofotometri, analitik sinyaller karisimlarin spektrum oranlarinin birinci türevlerinde kafein-aspirin karisiminda kafein için 254.3 nm de ve aspirin için 220.0 nm de, kafein- propifenazon karisiminda kafein için 215.6 nm de ve propifenazon için 250.6 nm de okunmustur. ikinci yöntemde, matris çözümleme yöntemi, kafeinle ikili karisimlarinda kafein, aspirin ve propifenazon’un miktar tayinleri için bu etken maddelerin 0.1M HCl içindeki çözeltilerinin sifirinci derece absorpsiyon spektrumlarinda seçilen dalga boylarinda hesaplanan A‘ (%1, 1 cm) degerlerine göre hazirlanan esitliklerin çözümünden yararlanilmis ve bu hesaplamalarda matris inversiyon yöntemi kullanilmistir. Elde edilen sonuçlar ayni karisimlar için uygulanan ve tarafimizdan gelistirilen bir HPLC yöntemiyle bulunanlarla karsilastirilmistir. Yöntemler Türkiye ilaç piyasasinda bulunan farmasötik preparatlara basariyla uygulanmistir.

Keywords: Ratio spectra derivative spectrophotometry, matrix resolution method, caffeine, aspirin, propyphenazone, pharmaceutical formulation