Original Article

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

  • Emrah Bilgener
  • Eris Asil
  • Gülbin Özçelikay

Received Date: 16.04.2004 Accepted Date: 02.07.2004 Turk J Pharm Sci 2004;1(2):87-104

Abstract Marketing has an important role in modern life. Marketing provides economical and social bene-fits with correleating between producers and consumers. Promotional activities are necessary for better marketing strategies. Therefore, firms have to give more importance to promotional activities. Promotional activities are marketing instruments that an-nounced all the knowledges about the products and services to their consumers, for surviving and de-veloping the firms. Nowadays drug producers are marketing their products all arround the world. But, drugs are not ordinary products, for this reason more importance must be given to drug marketing andpromotion. The purpose of this study is to determine the role of promotion within the marketing in Turkish Drug Industry. The material of this study is an uniform questionnaire with 41 questions applied to about 190-200 medical representatives who work in Çorum, Yozgat, Amasya and Tokat cities for 37 firms which are the members of Federation of Employer’s Organization in Pharmaceutical Industry and 14 firms which are profited by the services of this federation. In this study, SPSS program (ver7.5) has been used for evaluation of the data. According to the re-sults, medical represantatives think that the drug sales will increase and wait the data of IMS (Inform Medicines Statistics) will rise about 60-80%. 90% of the medical represantatives believe that the pa-ramedical activities are effective and 73% of them carry out paramedical studies. Özet Pazarlama modern yasantida önemli bir role sahiptir. Pazarlama üreticiler ve tüketiciler arasinda bir iliski kurarak, ekonomik ve sosyal faydalar saglar. Tanitim faaliyetleri daha iyi bir pazarlama stratejisi için gereklidir. Bu nedenle sirketler daha iyi bir pazarlama stratejisi için tanitim faaliyetlerine önem vermelidir. Tanitim faaliyetleri, isletmenin ürettigi mal ve hizmetleri tüketicilere duyuran, isletmenin gelisimini ve yasamasini saglayan bir pazarlama aracidir. Günümüzde ilaç üreticileri, ürettikleri ürünleri tüm dünyada pazarlamaktadirlar. Ancak, ilaç herhangi bir ürün olmadigi için, pazarlamasina ve tanitimina dikkat edilmelidir. Bu çalismanin amaci, Türk ilaç Sanayii’nde pazarlama faaliyetleri arasinda yer alan ilaç tanitiminin sektör üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalismanin materyalini Istanbul ilinde bulunan, ilaç Endüstrisi isverenler Sendikasi üyesi olan 37 ve sendika hizmetlerinden yararlanan 14 firma bünyesinde ve Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat illerinde çalisan sayilari 190-200 olan tibbi mümessiller için hazirlanan 41 soruluk anket formlari olusturmaktadir. Arastirmada verilerin degerlendirilmesi için SPSS (ver. 7.5) istatistik paket programi kullanilmistir. Arastirma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, tibbi mümessiller, tanitim ile ilgili çalismalar sonucunda ilaç satislarinin artacagini düsünmektedir ve buna bagli olarak IMS (Informa-tional Medicine Statistics) verilerinde % 60-80 oraninda artis olacagini beklemektedirler. Çalismaya katilan tibbi mümessillerin % 90’i tanitimda para-medikal çalismalarin etkinligine inanmakta ve % 73’ü tanitimda para-medikal çalisma yapmaktadir.

Keywords: Drug Promotion, Promotion, Marketing, Sales Representatives, Turkish Drug Industry