Original Article

SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF SOME 6-CHLORO- AND 6,7-DICHLORO-2,3-DISUBSTITUTED-QUINOXALINE DERIVATIVES

  • Derya Akar
  • Zerrin Incesu
  • Nalan Gündogdu-Karaburun
  • Kadriye Benkli
  • Ilhan Isikdag

Received Date: 08.05.2004 Accepted Date: 30.12.2004 Turk J Pharm Sci 2004;1(3):193-202

Abstract In this study, 6-chloro- and 6, 7-dichloro-2, 3-disubstituted-quinoxaline derivatives were synthe-sized and their cytotoxicity and antitumor activities were tested. 6-Chloro- and 6, 7-dichloro-2, 3-dis-ubstituted-quinoxaline compounds were obtained by reacting 1, 2-dicarbonyl compound and substitut-ed o-phenylenediamine under reflux for 4-5 hours in glacial acetic acid. The structure elucidation of the compounds was performed by IR, H-NMR and Mass spectroscopic data and elemental analysis results. Antitumor activities and cytotoxicities of the compounds were examined. Özet Bu çalismada, 6-kloro- ve 6,7-dikloro-2,3-disübstitüe-kinoksalin türevleri sentezlenerek, sitotok-sisiteleri ve antitümör etkileri arastirildi. 6-Kloro- ve 6,7-dikloro-2,3-disübstitüe-kinoksalin bilesikleri, uygun 1,2-dikarbonil bilesigi ve sübstitüe o-fenilendiamin ile, derisik asetik asit içerisinde, 4-5 saat geri çeviren sogutucu altimda kaynatilarak elde edildi. Sentezlenen bilesiklerin yapilari IR, H-NMR ve Kütle spektroskopisi verileri ve elementel analiz sonuçlari ile aydinlatildi. Bilesiklerin antitümör aktiviteleri ve sitotoksisiteleri arastirildi.

Keywords: 6-Chloro- and 6, 7-dichloro-2, 3-disubstituted-quinoxaline, 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), Antitumor activity